Polityka Jakości

KTS od lat pracuje na uznanie w oczach klientów w zakresie obróbki metali, ukierunkowując swoje działania na identyfikowanie i spełnianie oczekiwań Klientów. Stawiając jakość i rzetelność na pierwszym miejscu oraz aby sprostać oczekiwaniom współczesnego rynku organizacja wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny
z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015.

Najwyższy poziom realizacji pragniemy osiągać poprzez:

  • spełnianie indywidualnych wymagań klientów;
  • zapewnianie wysokiego poziomu jakości we wszystkich obszarach objętych Systemem Zarządzania Jakością,
  • przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych oraz spełnianie wszystkich mających zastosowanie wymagań,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • ciągłe podnoszenie świadomości jakościowej i kompetencji,
  • realizację celów Systemu Zarządzania Jakością,
  • identyfikowanie zagrożeń i zarządzanie ryzykiem,
  • identyfikowanie szans i zarządzanie szansami.

mgr inż. Krzysztof Stanisz

Chełm 02.11.2023